вакансии

Бос жұмыс орындары

Лауазымдық міндеттері:
1. Жылу желілерінің, трассалардың (жер асты және жер үсті) схемаларын, жылу желілерінің жұмыс режимін, сызбалар мен эскиздерді оқу қағидаларын, жылу желілерін тоқтатуды және іске қосуды қайта қосу қағидаларын, камераларды газдануға тексеру тәсілдерін, жылу желілерін жуу тәсілдерін, жылу желілері жабдықтарына қызмет көрсете, реттей, сынай білу;
2. Жылу желілерінің жабдықтарында туындайтын ақауларды анықтау және оларды уақтылы жою, авариялар мен жылу желілерінің зақымдануларын жоюға қатысу;
3. Жылу желілері мен жабдықтарын жөндеу кезінде наряд-рұқсат беру жүйесін білу, бекітілген тізімдерге сәйкес жауапты тұлғалардың міндеттерін орындау;
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықты сақтау, жылу желілерінің барлық жабдықтарына қызмет көрсету кезінде оларды практикалық қолдану. Қажет болған жағдайда кәсіби медициналық көмек келгенге дейін зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету бойынша барлық шараларды қабылдау;
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: кәсіби-техникалық;
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Жылу желілерінің негізгі және қосалқы жабдықтарын жөндеу бойынша жұмыстарды қауіпсіз, уақтылы және білікті жүргізу;
2. Түрлі болаттан, шойыннан, түсті металдардан және балқымалардан жасалған, динамикалық және діріл жүктемелерімен және қысыммен және күрделі бөлшектермен, тораптармен, металл конструкциялармен және құбыржолдармен жұмыс істеуге арналған, күрделілігі әртүрлі аппараттарды, тораптар бөлшектерін, конструкциялар мен құбыржолдарды дәнекерлеу жігінің барлық кеңістіктік жағдайларында қолмен электр доғалы дәнекерлеуді, қолмен оттегіні кесуді,күрделі бөлшектерді балқытып балқытуды, жылу желілерінің негізгі және қосалқы жабдықтарын жөндеу кезіндегі тораптар.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Орта кәсіптік білім;
Жұмыс тәжірибесі: кемінде 3 жыл.
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Трансмиссияның, жүріс бөлігінің, рульдік басқарудың, қоректендіру жүйесінің ақауларын диагностикалауды жүргізу және оларды жою білігі;
2. Дизельді және арнайы жүк автомобильдері мен автобустардың құрылысы мен мақсаты; автомобильдердің электрлік және монтаждау схемалары; агрегаттарды, тораптар мен аспаптарды құрастыруға, жөндеуге және реттеуге арналған техникалық шарттар.Дизельді және арнайы жүк автомобильдері мен автобустардың құрылысы мен мақсаты; автомобильдердің электрлік және монтаждау схемалары; агрегаттарды, тораптар мен аспаптарды құрастыруға, жөндеуге және реттеуге арналған техникалық шарттар.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: «автомобиль жөндеу слесарі»мамандығы бойынша кәсіптік –техникалық;
Автомобильдерді жөндеу жөніндегі слесарь ретінде жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем болмауы тиіс;
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Машиналардың, тораптар мен механизмдердің механикалық және электр бөліктерін, жоғары вольтты қосалқы станциялардың жабдықтарын монтаждауды, демонтаждауды, жөндеуді, сынауды және оларға техникалық қызмет көрсетуді жүргізеді;
2. Электр жабдықтары мен жоғары вольтты электр қозғалтқыштары мен трансформаторлардың оқшаулауын тексеруді, жарықтандыруды жөндеуді жүзеге асырады;
3. Сорғы қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асырады;
4. Тарату құрылғыларының, электр қозғалтқыштарының, трансформаторлардың, генераторлардың жұмысын бақылайды және бақылайды, қосалқы станцияларға техникалық қызмет көрсетеді;
5. Өзінің қызметіне қатысты Қолданыстағы нормативтік құжаттарды біледі, түсінеді және қолданады.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: мамандығы бойынша кәсіптік-техникалық;
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Есептеу аспаптарын орнатуға арналған жобаларды келісуді жүзеге асыру;
2. Тұтынушыларда орнатылған жылу және ыстық суды есепке алу аспаптарына пайдалануға рұқсат беру, аспаптардың жұмысы бойынша бақылауды жүзеге асыру; есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін тексеру мен талдауды жүзеге асыру;
3. Өз құзыреті шегінде тұтынушылармен жеке жұмыс жүргізу.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: тиісті мамандық бойынша жұмыс өтіліне талаптар қойылмай жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім;
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Тұтынушыларда орнатылған ыстық суды есепке алу аспаптарын пайдалануға рұқсат беру, есепке алу аспаптарының жұмысы бойынша бақылауды жүзеге асыру;
2. Белгіленген нысандар бойынша мерзімді есептілікті дайындау және уақтылы ұсыну;
3. Есептеу құралдарының көрсеткіштерін тексеру және талдау.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: орта немесе орта-арнайы білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды;
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Сотты орындау жөніндегі бақылаушының негізгі міндеті заңды және жеке тұлғаларға берешек туралы шағымдарды, тұтынушылардың өтініштеріне жауаптарды тарату және тапсыру болып табылады.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: орта немесе орта-арнайы білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды;
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Бағдарламалық жасақтама инженерінің негізгі міндеті-РКО есептеулерінің автоматтандырылған жүйесін сүйемелдеу, қосымша сценарийлер, Модульдер жазу, үшінші тарап қызметтерімен интеграциялау, әртүрлі есептер шығару, тізілімдерді қалыптастыру.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: тиісті мамандық бойынша жұмыс өтіліне талаптар қойылмай жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім;
Білім: Python, ОP, PostgreSQL ДҚБЖ, объектіге бағытталған ДБ, HTML, CSS, JavaScript.
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. ТЭ және ГВ үшін жеке және заңды тұлғалардан ақша қаражатын қабылдауды жүзеге асыру;
2. Халықпен есептеулер мен төлемдерді, оның ішінде қолма-қол ақшасыз төлемдерді салыстырып тексер;
3. ТЭ және ГВ үшін төлем жинауға бағытталған тұтынушылармен жүйелі түсіндіру жұмыстарын жүргізу;
4. Тұтынушылардан өтініштерді қабылдау;
5. Тұтынушылармен шарттар жасасу бойынша жұмыс жүргізу және ақпаратты дерекқорға енгізу.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: жұмыс өтіліне талаптар қойылмай орта немесе арнаулы орта білім беру.
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Бастапқы есепке алу құжаттамасының бірыңғай нысандарына сәйкес кәсіпорынның, оның бөлімшелерінің жеке құрамын есепке алуды жүргізу;
2. Еңбек заңнамасына, кәсіпорын басшысының ережелері мен бұйрықтарына, сондай-ақ кадрлар бойынша өзге де белгіленген құжаттамаға сәйкес қызметкерлерді қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды ресімдеу;
3. Қызметкерлердің жеке істерін қалыптастыру және жүргізу, оларға еңбек қызметіне байланысты өзгерістер енгізеді;
4. Біліктілік аттестаттау, конкурстық комиссиялар үшін қажетті материалдарды дайындау және қызметкерлерді көтермелеу мен наградтауға ұсыну;
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: техникалық және кәсіптік, кейін орта (арнаулы орта, кәсіптік орта) тиісті мамандық (біліктілік) бойынша жұмыс өтіліне немесе жалпы орта білімге, белгіленген бағдарлама бойынша арнаулы даярлыққа және бейіні бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтіліне талаптар қойылмайды.
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Ұйым бөлімшелерінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және экология жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын бақылауды жүзеге асырады;
2. Барлық қызметкерлермен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқамалар жүргізеді;
3. Кәсіптік аурулардың және өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу, еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс – шараларды әзірлеуге қатысады және оларды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілерде көзделген талаптарға дейін жеткізеді;
4. Табиғат қорғау объектілерінің технологиялық режимдерінің сақталуын бақылауды жүзеге асырады, экологиялық стандарттар мен нормативтердің сақталуын қадағалайды;
5. Белгіленген нысандар бойынша және тиісті мерзімдерде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және экология бойынша есептілікті жасайды.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: кадрлар даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және II санатты инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Өндірістік учаскеге басшылықты жүзеге асыру, учаскеге бекітілген жылу желілерінің сенімді және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету, технологиялық процестердің сақталуын бақылау, олардың бұзылу себептерін жедел анықтау және жою;
2. Учаскенің жоспарлы өндірістік тапсырмаларды белгіленген мерзімде орындауын қамтамасыз ету; бағынысты персоналдың еңбегі мен жұмысын ұйымдастыру;
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: кадрлар даярлаудың тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және өндірістегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша техникалық және кәсіптік білім және өндірістегі жұмыс өтілі кемінде 3 жыл. Тиісті мамандық бойынша білімі болмаған кезде өндірістегі жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.
Лауазымдық міндеттері:
1. Өтініштер мен шағымдар бойынша тұтынушылармен жұмыс;
2. Жылыту маусымына дайындық бойынша жұмыс;
3. Тұтынушыларға шарттық жүктемелердің өзгеруіне тексеру жүргізу.
Кандидатқа қойылатын талаптар:
Білімі: орта немесе орта-арнайы білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды;
Жұмыс кестесі: бес күндік жұмыс аптасы сағат 8:00-ден 17:00-ге дейін.